Koninklijke onderscheiding voor Monique Wolters

 

Maandagavond 18 januari 2010 is Monique Wolters benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de bekendmaking van de Roermondse Ondernemers Prijs in TheaterHotel De Oranjerie.

 

Verdiensten
Op initiatief en onder leiding van mevrouw Wolters zijn er de afgelopen vijftien jaar diverse projecten gerealiseerd op het gebied van voorlichting, scholing en medische zorg aan/voor mensen en in het bijzonder kinderen in het West-Afrikaans land Burkina Faso. Deze projecten betekenen een grote verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen en hun directe omgeving. Een onder de bezielende leiding van mevrouw Wolters zo'n drie jaar geleden opgericht centrum voor straatkinderen in de stad Kaya, heeft nu een voorbeeldfunctie voor dergelijke centra elders in Burkina Faso.

 

Al deze projecten hadden nimmer gerealiseerd kunnen worden zonder de grote inzet van mevrouw Wolters. Zij heeft het vermogen om steeds maar weer sponsoren voor 'haar' projecten te mobiliseren. Maar wat wellicht ng belangrijker is, de projecten worden ter plaatse onder haar regie uitgevoerd. Hiervoor verblijft zij ieder jaar minimaal zes maanden in Burkina Faso.

 

De verdiensten van mevrouw Wolters zijn ook in het West-Afrikaanse land niet onopgemerkt gebleven. Een project voor straatkinderen werd hoogst persoonlijk geopend door de echtgenote van de president van Burkina Faso, terwijl decoranda uit handen van de president zlf, de onderscheiding 'Chevalier de l'Ordre National' mocht ontvangen.

 

Door haar enthousiasme weet mevrouw Wolters anderen enorm te stimuleren. Dat geldt zowel voor de mensen in Burkina Faso als ook voor de mensen in Roermond dan wel de regio Midden-Limburg, die haar op alle mogelijke manieren steunen bij haar streven om de projecten in het Afrikaanse land mogelijk te maken. De onbaatzuchtige wijze waarop decoranda zich inzet om het leven van mensen in Burkina Faso draaglijker te maken, geniet niet alleen binnen de Roermondse gemeenschap maar ook in de regio veel waardering en sympathie. Zij is een zeer bevlogen en sociaal bewogen persoonlijkheid die zich geheel vrijwillig inzet op een wijze die ver uitstijgt boven hetgeen van haar verwacht mag worden. Vanwege haar verdiensten ontving zij in 2008 reeds de Mathilde Haan-speld.