Banner

HOMELANDINFO

WERKWIJZEMONIQUE VERTELT...PROJECTENHOE KUNT U HELPEN?NIEUWSPERS

LINKSCONTACT

CONTACT

FB


Ontstaan van de stichting


De stichting is in 2002 opgericht door Monique Wolters uit Roermond. In 1996 bezocht Monique haar Foster Parents Plan kind in Burkina Faso. Daar werd Monique zo gegrepen door de omstandigheden van de bevolking, met name van de kinderen, dat ze besloot meer hulp te gaan verlenen. Een jaar later verbleef Monique twee maanden tussen de bevolking van het dorpje Namsigui, waar haar Foster Parents kind woonde. De basis voor haar eerste projecten werd gelegd 

Tegenwoordig verblijft Monique zes maanden of langer per jaar in Burkina Faso. Elk jaar wordt bekeken welke nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd en waar nodig, onderhoud gepleegd moet worden.

 

 

Stichting 'Kinderhulp Burkina Faso'


Ingrid Schouten-Minten

Ingrid Schouten-Minten, voorzitter

Telefoon: +31 (06) 10 44 83 39

E-mail: voorzitter@kinderhulpbf.nl

 

Margot Boumans-Puts

Margot Boumans-Puts, secretaris

Maasboulevard 69

6041 LX  ROERMOND

Telefoon: +31 (06) 114 112 11

E-mail: secretaris@kinderhulpbf.nl

 

 

penningmeester -

 

 

Samenstelling jaarrekening


De heer O. Vossen
BPV Accountants & Belastingadviseurs Roermond

 

 

 

ANBI Informatie


 

Naam:

Stichting Kinderhulp Burkina Faso, gevestigd in Roermond

 

Contactgegevens:

Maasboulevard 69

6041 LX  ROERMOND

 

RSIN (fiscaal nummer)
815651648

 

Kamer van Koophandel
12047763

 

Bankcontact
ING Bank, Roermond
IBAN: NL80INGB0663438519
BIC: INGBNL2A

Rabobank, Roermond
IBAN: NL04RABO0135686784EUR
BIC: RABONL2U

 

Doelstelling
Het tot stand brengen van duurzame verbeteringen in de kwaliteit van het leven van kinderen in Burkina Faso en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting Kinderhulp Burkina Faso tracht dit doel te bereiken door al hetgeen zij onderneemt te doen met het oog op kinderen. De aanpak is kleinschalig en gericht op het leven van alledag.

Beleidsplan
Stichting Kinderhulp Burkina Faso werft in Nederland fondsen om ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso te realiseren. Aan de hand van deze projecten wordt voorlichting gegeven over de problematiek van ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de situatie in Burkina Faso.

Doordat Stichting Kinderhulp Burkina Faso in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks overheadkosten en worden de inkomsten vrijwel volledig aan de projecten besteed.
(Onderwijs)projecten in Burkina Faso worden opgezet na een zorgvuldige probleemanalyse en belangenonderzoek. De projecten sluiten aan bij nationale onderwijs- en armoedebestrijdingsplannen van Burkina Faso.
 

De Stichting Kinderhulp Burkina Faso heeft er voor gekozen om een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met het land. Wij gaan er van uit dat bijvoorbeeld een bouwproject niet voltooid is als het schoolgebouw staat, maar dat het dan pas begint. Want hoe zorg je ervoor dat het management de school zelfstandig draaiende kan houden? Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit en duurzaamheid van het onderwijs op de school gewaarborgd is en blijft. Door met het zoeken naar antwoorden op deze vragen in te kunnen spelen op veranderingen en bijkomende zaken, hopen wij onze projecten tot een duurzaam succes te maken.
Ons motto is: We geven ze geen vis, maar we leren ze vissen.

Beloningsbeleid
Vrijwilligers kunnen gemaakte kosten, in het kader van de uitvoering van de taken voor de stichting, declareren.
Voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen houden wij rekening met de maximum bedragen die de belastingdienst hanteert. Wij blijven onder dit maximumbedrag, waardoor de vrijwilliger geen belasting hoeft te betalen over de vergoeding en de stichting deze vergoedingen niet hoeft door te geven aan de belastingdienst.

Omdat de Stichting Kinderhulp Burkina Faso door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kunnen vrijwilligers kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De vrijwilliger ziet af van de vergoeding en mag dit als gift aftrekken. De hoogte van de gift is gelijk aan het bedrag van de vergoeding.

Stichting Kinderhulp Burkina Faso streeft er naar om de vergoedingen aan vrijwilligers zo laag mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk inkomsten aan de doelstelling besteed kan worden. De laatste jaren zijn de overheadkosten altijd onder de 10% gebleven en het streven is dit ook in de toekomst zo te houden.


 

Rapport

 

ANBI-informatie 2020 - 2021, staat HIER

 

Jaarrekening 2019 - 2020, staat HIER

 

Jaarrekening 2018 - 2019, staat HIER

 

Jaarrekening 2017 - 2018, staat HIER

 

Jaarrekening 2016 - 2017, staat HIER

 

Beleidsplan 2016 - 2020, staat HIER

 

Jaarrekening 2015 - 2016, staat HIER