HOMELANDINFO

WERKWIJZEMONIQUE VERTELT...PROJECTENHOE KUNT U HELPEN?NIEUWSPERS

LINKSCONTACT
   

 

ALFABETISERING

 
         

Abattoir
Alfabetisering
Ondervoede kinderen
Latrines
Peuter/kleuterschool
Verpleegpost kraamkliniek
Gehandicapten
Schoolkeuken
Studiefinanciering
Kookplaatsen
Renovatie waterpomp
Compostgaten
Koken op zonne-energie
Voorlichting
Klamboes
Vaccinaties
Voedselhulp
Straatkinderen
Restaurant/Leerplek
en verder...

 

Door als intermediair op te treden heeft onze stichting er toe kunnen bijdragen dat in het dorp Namsigui een alfabetiseringcentrum is verrezen. Het alfabetiseringscentrum is gebouwd onder supervisie van het Veldkantoor van Plan Burkina Faso en gefinancierd door Plan Nederland.

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

In het centrum, op bovenstaande foto, worden alfabetiseringscursussen gegeven aan jongeren en ouderen die geen mogelijkheid tot het volgen van een opleiding hebben gehad. Zij leren hier schrijven in de locale taal, het Mooré. De cursussen duren ongeveer acht weken en de interesse van de bevolking is zeer groot.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso