HOMELANDINFO

WERKWIJZEMONIQUE VERTELT...PROJECTENHOE KUNT U HELPEN?NIEUWSPERS

LINKSCONTACT

CENTRUM VOOR STRAATKINDEREN

 

Abattoir
Alfabetisering
Ondervoede kinderen
Latrines
Peuter/kleuterschool
Verpleegpost kraamkliniek
Gehandicapten
Schoolkeuken
Studiefinanciering
Kookplaatsen
Renovatie waterpomp
Compostgaten
Koken op zonne-energie
Voorlichting
Klamboes
Vaccinaties
Voedselhulp
Straatkinderen
Restaurant/Leerplek
en verder...

 

Béog Koamba (Kinderen van morgen)

Het door de stichting tot op heden grootste gerealiseerde project is het Centrum voor Straatkinderen ‘Béog Koamba’, in Kaya, een stad 25 kilometer verwijderd van Namsiqui.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

De opening

 

Op 8 november 2007 vond de officiële opening plaats door de echtgenote van de president, mevrouw Chantal Compaoré. ‘Béog Koamba’ is geen tehuis, ook geen opvanghuis, maar een heus Centrum, waar kind en zijn toekomst centraal staan.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

 

Het centrum is gebouwd op een door de gemeente Kaya geschonken stuk land van 6 ha. Het bestaat uit verschillende gebouwen waarin 36 kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar onderdak, voeding, begeleiding en een opleiding krijgen. De kinderen zijn in het algemeen geen weeskinderen. Ze zijn op straat terechtgekomen doordat bijvoorbeeld vader en/of moeder is overleden en er niet meer voor hen gezorgd kon worden binnen het gezin of doordat een of beide ouders aan AIDS lijden. Het ministerie van Sociale Zaken beslist welke kinderen in aanmerking komen voor een plaats in het centrum. Voor deze kinderen ziet de toekomst er dankzij de bouw van het Centrum weer hoopvol uit. Binnen de muren van het Centrum krijgen de kinderen een opleiding tot houtbewerker, kleermaker of kapper. De jongste kinderen gaan naar de basisschool in Kaya.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

Begin 2009 werd in het centrum een legkippenfarm operationeel. De opbrengst van de verkochte eieren komt ten goede aan het Centrum. Op deze manier leren de kinderen al op jonge leeftijd hoe handel gedreven kan worden. Niet alleen verzorging en opleiding, maar ook het aanleren van sociale vaardigheden speelt een belangrijke rol tijdens het verblijf van de kinderen in het Centrum. Ze leren hier dat respect en begrip voor elkaar een belangrijke basis vormen.

 


In het midden van de foto ‘Béog Koamba’ gezien met Google Earth.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso