HOMELANDINFO

WERKWIJZEMONIQUE VERTELT...PROJECTENHOE KUNT U HELPEN?NIEUWSPERS

LINKSCONTACT
   
 

PEUTER/KLEUTERSCHOOL

 
         

Abattoir
Alfabetisering
Ondervoede kinderen
Latrines
Peuter/kleuterschool
Verpleegpost kraamkliniek
Gehandicapten
Schoolkeuken
Studiefinanciering
Kookplaatsen
Renovatie waterpomp
Compostgaten
Koken op zonne-energie
Voorlichting
Klamboes
Vaccinaties
Voedselhulp
Straatkinderen
Restaurant/Leerplek
en verder...

 

Peuter- en kleuterschool 'Béog Koamba'

'Béog Koamba' betekent kinderen van de toekomst.
In 2004 heeft de Stichting Kinderhulp Burkina Faso in het dorp Namsigui een kleuterschool gebouwd. De school valt onder het toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken te Kaya. Kinderen van 3 tot 6 jaar zijn hier een vergeten leeftijdsgroep en maken gebruik van de school. Ze zijn te jong voor de lagere school en te jong om in de families te werken. De moeder heeft meestal al haar aandacht weer nodig voor een jonger broertje of zusje.

Dorpspersoneel
ln december 2004 opende de school haar deuren en sindsdien maakten de eerste
45 kinderen gebruik van dit project. De animo was groot. Wij zijn gestart met een klas. Vanaf oktober 2005 zijn 2 klassen functioneel en zal het aantal kinderen kunnen oplopen tot 80. Het personeelsbestand bestaat uit dorpelingen. Goed voor de werkgelegenheid in Namsigui. Twee leraren, twee kokkinnen, een bewaker en
een schoonmaker vormen de totale school-equipe. De ouders betalen een kleine bijdrage per maand als schoolgeld, dat in uitzonderingsgevallen ook in natura kan. De kinderen komen 5 dagen per week naar school van 07.00 tot 12.00 uur. Om 10.00 uur krijgen ze een warme maaltijd.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

 

Uitbreiding van de school
Er ontbraken nog een aantal belangrijke zaken op het schoolterrein. Een kind moet natuurlijk kunnen spelen en ook leren spelen met 'nieuwe' speeltoestellen. Kinderfietsjes, speeltoestellen en ander binnen- en buitenspeelgoed was dus erg gewenst. Maar ook leermiddelen zoals boekjes, schriftjes en schrijfmaterialen zijn stimulerend voor goed kleuteronderwijs, als stap naar een grote toekomst.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso