HOMELANDINFO

WERKWIJZEMONIQUE VERTELT...PROJECTENHOE KUNT U HELPEN?NIEUWSPERS

LINKSCONTACT

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Abattoir
Alfabetisering
Ondervoede kinderen
Latrines
Peuter/kleuterschool
Verpleegpost kraamkliniek
Gehandicapten
Schoolkeuken
Studiefinanciering
Kookplaatsen
Renovatie waterpomp
Compostgaten
Koken op zonne-energie
Voorlichting
Klamboes
Vaccinaties
Voedselhulp
Straatkinderen
Restaurant/Leerplek
en verder...

 

Besnijdenissen en gedwongen huwelijken

 

Stukjes glas
Besnijdenis van vrouwen en gedwongen huwelijken zijn twee voorbeelden van onaanvaardbare tradities in Burkina Faso die helaas nog altijd veel voorkomen. In Burkina Faso wordt nog 90% van de meisjes besneden. Dit gebeurt op jonge leeftijd met instrumenten als (scheer-) mesjes, stukjes glas, scherpe stenen of scharen. De benen van het meisje kunnen samengebonden worden tijdens het genezingsproces met bijvoorbeeld doeken. Wettelijk is het verboden, maar in het geheim gebeurt het dus nog op grote schaal.

 

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

 

Misstanden
Gedwongen huwelijken zijn ook wettelijk verboden, maar tradities worden nog vaak nageleefd. Het komt nog zeer regelmatig voor dat een man van 60 jaar een meisje van ongeveer 15 jaar tot zijn 3e of 4e vrouw neemt. Het Ministerie van Sociale Zaken van Burkina Faso heeft onze stichting gevraagd om financiŽle steun, zodat goede voorlichtingscampagnes kunnen worden georganiseerd.
We hebben verschillende manifestaties laten plaatsvinden in de vorm van theater, vragenspel met prijzen en dans- en filmvoorstellingen. Op deze manier hopen we hulp te bieden om deze misstanden naar het verleden te verbannen.

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso

© Stichting Kinderhulp Burkina Faso